دلیل رتبه بندی دانشگاه ها چیست ؟

بسیاری معتقدند رتبه بندی دانشگاه ها باعث می شود که رقابت های ناسالم در بین دانشگاه ها ایجاد گردد و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی فعالیت های خود را بر اساس شاخص های رتبه بندی تنظیم کنند تا از این راه بتوانند مرتبه خود را بالا نگه دارند. ولی در عین حال مزیت های رتبه بندی دانشگاه ها بر کسی پوشیده نیست.

رتبه بندی دانشگاه ها

رتبه بندی دانشگاه ها

آگاهی از وضع هر دانشگاه در مقایسه با دیگر دانشگاه های همتراز و همتای خود به این صورت که دانشگاه هایی که در یک بافت خاص فعالیت می کنند با هم مقایشه می شوند و وضعیت آن ها کاملا نمایان خواهد شد.

از دیگر مزیت های رتبه بندی دانشگاه ها کمک به مخاطبان نظام دانشگاهی است. به این صورت که دانشجویان در انتخاب دانشگاه های محل تحصیل و اولیا برای آگاهی از وضع دانشگاه ها می توانند از نتایح این رتبه بندی ها استفاده کنند.

همچنین رتبه بندی وبومتریک می تواند تمامی فعالیت های علمی که به صورت مشترک در بین دانشگاه ها صورت می پذیرد را نمایان سازد و با ایجاد یک بافت رقابتی باعث شتاب و حرکت دانشگاه ها به سمت افزایش کارایی شود.

همچنین رتبه بندی دانشگاه ها به دلیل بازبینی نحوه عملکرد آن ها عامل بسیار مهمی در جهت گرایش به سمت بهبود و ارتقای کیفیت فعالیت های دانشگاه ها می باشد.

یکی از سیستم های رتبه بندی دانشگاه ها که برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر ساله دوبار دانشگاه ها را مورد ارزیابی و در نهایت رتبه بندی قرار می دهد وب سایت وبومتریکس است که در مطلب "رتبه وبومتریکس و اهمیت آن برای دانشگاه ها" به معرفی آن پرداختیم. و در آینده نیز به دلیل نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزشی به این مباحث مطالبی مرتبط با رتبه بندی وبومتریکس ارائه خواهد شد.