12 مورد از اهداف رتبه بندی وبومتریکس

در مطلب " دلیل رتبه بندی دانشگاه ها چیست ؟ " به نیاز دانشگاه ها به رتبه بندی پی بردیم و اشاره کردیم که یکی از مهمترین سیستم های رتبه بندی دانشگاه ها رتبه بندی وبومتریکس است و در مطلب " رتبه وبومتریکس و اهمیت آن برای دانشگاه ها " نیز با این سیستم آشنا شدیم.

در ادامه به دوازده هدف مهم به منظور رتبه بندی وبومتریکس به ترتیب اولویت اشاره می کنیم.

رتبه بندی وبومتریکس

دوازده هدف رتبه بندی وبومتریکس بر اساس اولیت:

 1. مشخص کردن وضع موجود دانشگاه ها در راستای برنامه ریزی و ارتقای کیفیت آن ها
 2. شناسایی و معرفی معیارهای کیفیت آموزشی و پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی به نظام آموزش عالی به عنوان راهنمای توسعه دانشگاه ها
 3. فراهم کردن یک پایگاه اطلاعاتی کامل و جامع برای مخاطبان از جمله مسئولان دانشگاه، داوطلبان ورود به دانشگاه و صاحبان صنایع و شرکت ها
 4. ایجاد یک فضای رقابتی سالم و بوجود آوردن انگیزه برای پیشرفت
 5. برطف کردن نقاط ضعف مراکز دانشگاهی ضعیف
 6. تشویق و معرفی مراکز دانشگاهی برتر و پیشرفته
 7. کمک به نزدیک کردن مراکز دانشگاهی به استاندارد های جهانی با توجه به شاخص های مورد نظر در رتبه بندی
 8. ساختن سیستمی یکپارچه برای مورد بررسی قرار دادن وضعیت دانشگاه های کشور
 9. تعیین ایده آل های آموزش عالی و معرفی آن ها به عنوان وضعیت مطلوب
 10. مقایسه و سنجش تفاوت های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 11. نشان دادن میزان توجه موسسات و دانشگاه ها به انتشار مطالب و دستاوردها در اینترنت
 12. حضور دانشگاه ها در اینترنت و فضاهای مجازی که آیینه ای از دانشگاه در فضای واقعیس

در ادامه مطالب مربوط به رتبه بندی دانشگاه ها در وبومتریک به روش های ارتقای رتبه وبومتریکس دانشگاه ها اشاره خواهیم کرد.